Общи условия

Раздел I: Общи положения


 

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между „ХОУММАРТ” ЕООД и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина, находящи се на www.homemart.bg.

 • 1.1 „ОБЩИ УСЛОВИЯ“ - означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.homemart.bg.
 • 1.2 „ХОУММАРТ” ЕООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 201293476, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул.Акад. Стоян Аргиров 39, наричано по-долу ХОУММАРТ или Дружеството.
 • 1.3 Лицата, ползващи сайта и онлайн магазина са лица, ползващи функционалностите на сайта и потребители по смисъла на Закон за защита на потребителите, наричани по-долу ползвател/и или потребител/и.
 • 1.4 Сайт означава уебсайта находящ се на www.homemart.bg.
 • 1.5 "ОНЛАЙН МАГАЗИН" означава виртуалният магазин находящ се на www.homemart.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

Раздел II: Общи условия за ползване на сайта на ХОУММАРТ


 

2. Следните условия са условията на споразумението между Вас и ХОУММАРТ. Осъществявайки достъп, браузвайки и /или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други разпоредби. Ако не приемате тези условия, моля не ползвайте този уеб сайт.

 • 2.1 Всички изображения, текстове, flash анимации и др. са със запазени права и само за лично ползване. Откъси от сайта могат да бъдат копирани, съхранявани и публикувани САМО И ЕДИНСТВЕНО чрез писмено разрешение.
 • 2.2 Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.
 • 2.3 Информацията може да бъде променяна или обновявана без предизвестие. ХОУММАРТ може да прави подобрения и/ или изменения в продуктите и програмите, описани в тази информация, по всяко време и без предизвестие.
 • 2.4 Възможно е електронното изображение да е илюстративно или да са променени нюанса на цветовете, ХОУММАРТ не поема отговорност за точността на предоставяната информация и изображения. Получателят използва тази информация на собствена отговорност.
 • 2.5 ХОУММАРТ се грижи за строгата конфиденциалност на предоставени от вас лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Получените данни ще бъдат използвани единствено и само за подобряване на нашите услуги.
 • 2.6 ХОУММАРТ не носи отговорност за никой друг Web сайт, до който можете да достигнете чрез този. Когато осъществявате достъп до Web сайт извън този на ХОУММАРТ, дори ако той включва логото на ХОУММАРТ, моля приемете, че сайтът е независим от сайта на ХОУММАРТ, и че ХОУММАРТ няма контрол върху съдържанието на този Web сайт. Връзка от друг сайт към сайта на ХОУММАРТ не означава, че ХОУММАРТ подкрепя или поема отговорност за съдържанието или употребата на такъв Web сайт.
 • 2.7 Доколкото е позволено от приложимия закон, ХОУММАРТ при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този сайт, или от всеки друг свързан web сайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.
 • 2.8 ХОУММАРТ не предоставя никакви лицензи за авторски права, патенти или други права върху интелектуална собственост. Дизайнът, структурата и съдържанието на сайта са предмет на авторско право и се защитават от закона. Изключителното им право на ползване принадлежи на „ХОУММАРТ” ЕООД. Потребителите могат да отпечатват отделни страници, изображения, лога и др. от сайта, при условие, че не премахват идентифициращите ги авторски знаци, търговски марки и други.
 • 2.9 ХОУММАРТ има право по всяко време да преразглежда тези условия, обновявайки настоящото обявление. Използвайки този уеб сайт Вие се съгласявате, че ще бъдете обвързани от всички направени промени, като се задължавате периодично да посещавате тази страница, за да се запознавате с текущите условия.

Раздел III: Общи условия за покупко – продажба на стоки и услуги посредством сайта на ХОУММАРТ


 

3. Цени

 • 3.1 Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.
 • 3.2 ХОУММАРТ си запазва правото да ги променя по всяко време. Представените в сайта цени на стоки и услуги включват всички данъци.
 • 3.3 При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на договора.
 • 3.4 При намаления, обявени на сайта, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението. Ако е фиксирана дата намалената цена важи до нейното настъпване, а ако липсва крайна дата намалението е до изчерпване на количествата от дадения продукт.

4. Поръчки и доставка на стока и/или услуга

 • 4.1 Поръчки могат да правят всички ползватели на сайта и онлайн магазина. Изпращането на поръчка не означава автоматично запазване на продукти в системата ни.
 • 4.2 Направените поръчки се потвърждават след обаждане от сътрудник на ХОУММАРТ. Поръчки направени до 14.00 часа на същия ден ще получат потвърждение до края на този работен ден. Поръчки направени след 14.00 часа ще бъдат потвърдени на следващия ден. Поръчките се обработват от понеделник до събота. Всички поръчки, които са направени в събота след 12.00 часа и в неделя, ще бъдат обработени в понеделник. Направените поръчки по време на официални почивни дни и празници се обработват на първия работен ден след почивните дни. В по-натоварените месеци от годината- юли и октомври, потвърждаването на поръчката може да отнеме 1-2 работни дни.
 • 4.3 Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди или Транспрес. Срокът за доставка е до 5 работни дни, когато стоката е налична в склад на ХОУММАРТ. Потребителят може да избере начина на доставка: до най-близкия офис на Спиди или Транспрес в населеното място или до входа на неговия адрес.
 • 4.4 Ако даденият продукт е със статус "По заявка" срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.
 • 4.5 Продуктите се изпращат след като сътрудник на ХОУММАРТ се свърже с потребителя по телефона и получи потвърждение от последния. Потвърждение може да бъде поискано и по електронната поща, посочена от потребителя.
 • 4.6 Стоките се доставят на получателите до входа на сградата. Качването на уреди до апартамент на клиента се таксува допълнително 5.00 лв. на етаж.
 • 4.7 Цената на доставката за продукти на стойност под 100.00 лв. е 5.00 лв. Всички продукти над 100.00 лв. са с БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА.
 • 4.8 Всички пратки се изпращат с услугата "Провери преди да платиш". Проверката се свежда до преглед на външния вид на пратката и не е възможно продуктът да се включва и тества. В случай на приемането й с транспортен дефект потребителят се отказва от правото си на замяна. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. ХОУММАРТ не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер.

5. Плащане

 • 5.1 Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:
  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта
  • Банков превод
  • Плащане чрез PayPal акаунт
  • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции
 • 5.2 Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ХОУММАРТ цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”, при доставката купувачът получава от куриера касова бележка и фактура, в случай, че потребителят е юридическо лице, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка и такса наложен платеж. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката, цената на доставка и такса наложен платеж) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена в касовата бележка от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването на приемо-предавателен протокол купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

6. Договорът за продажба от разстояние между ХОУММАРТ и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ДРУЖЕСТВОТО.


7. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП в 14-дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • 7.1 Ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.
 • 7.2 Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ХОУММАРТ  рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

8. Гаранционно обслужване

 • 8.1 За всяка стока на сайта homemart.bg се предоставя търговска гаранция, обявена от съответния производител. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта, включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията. „ХОУММАРТ” ЕООД си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато:
  - гаранционната карта на продукта е изгубена;
  - е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител;
  - се установят повреди, причинения от неправилна експлоатация на уреда;
  - е нарушена физическата цялост на изделието.
 • 8.2 В зависимост от вида на закупената техника, гаранционното обслужване се поема от „ХОУММАРТ” ЕООД или от оторизираните сервизи на партньорите му.
 • 8.3 Независимо от търговската гаранция, за всички стоки важат правилата за законовата гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно Раздел II от Закона за защита на потребителите. Рекламации могат да се подадат към ХОУММАРТ чрез всяка една от посочените в сайта контактни форми, както и на място в търговски обект. ХОУММАРТ указва на своите потребители, че орган за алтернативно решаване на спорове са помирителните комисии при Комисия за защита на потребителите, както и онлайн платформата за решаване на спорове.

9. Защита на личните данни

С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ХОУММАРТ и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на ХОУММАРТ, участие в игри, промоции и томболи организирани от ДРУЖЕСТВОТО, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни - три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от ДРУЖЕСТВОТО, както и целите на обработката и използването. ХОУММАРТ ЕООД изрично уведомява всички ползватели, че ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано в Комисията за защита на личните данни под № ХХХХХХ и няма право да предоставя лични данни на трети лица без съгласието им.

  10. Допълнителни условия

  За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани в сайта стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата и метна подсъдност по ГПК.

  БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА 

  Пазарувайте удобно!

  Ние ще доставим всяка една поръчка до дома ви напълно безплатно!

  ПРОВЕРКА НА ПРАТКАТА

  Пазарувайте спокойно!

  Имате право да проверите пратката си преди да я приемете или платите.

  ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО

  Пазарувайте сигурно!

  Ние предлагаме само високо качествени продукти, с от 36 до 60 месеца гаранция.

  30 ДНИ ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ

  Пазарувайте уверено!

  Ако се съмнявате в избора си, ние ще приемем вашата покупка обратно.